14:47 Hitra næringsforening

NB! Gå inn NÅ på www.giverstafett.no Hitra Næringsforening videreformidler fra TV-aksjonskomiteen Hitra. Gi en skjerv fra din bedrift, stor eller liten, alle monner drar for de barna som så gjerne vil få lov til å gå på skolen. Til bedrifter på Hitra. Først vil vi takke de av dere som var så sporty å stille opp på bedriftsstafetten i fjor, dette ga gode bidrag til TV-aksjonen 2016. Nå ønsker vi å utfordre dere til å stille opp også på årets tv-aksjon! Litt om årets aksjon: TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Kommunekomiteen håper dere har mulighet for å bidra med en sum penger til årets aksjon. Vi har ingen tid å miste, og 22. oktober som er aksjonsdagen, kommer fort! Dere kan gå inn på http://www.giverstafett.no . Der kan dere registrere beløpet dere ønsker å gi. Dere vil få tilsendt en mail med en efaktura med beløpet for innbetaling. Vi er glade for at bedrifter på Hitra er samfunnsansvarlige, - og også hjelper Hitra opp på listen som giverglad kommune! Tv-aksjonskomiteen Hitra v/ordfører Ole L Haugen